Aktietips och Fondtips och Aktieforum

ordlistan på Aktietips.info


Sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21
Säljkurs

Säljoption

Säljorder

Säljsignal

Särbeskattning

Tantiem

Taxerad förvärvsinkomst

Taxeringsår

Teckningskurs

Teckningsoption

Teckningsrätter

Teckningsrättsbevis

Teknisk analys

Tendens

Termin

Terminsaffär

Tertial

Tesaurering

Tidsspread

Tidsvärde

Tillgodohavande

Tillgång

Tillväxt

Tilläggssäkerhet

Topplån

Trade balance

Trade bills

Trade cycle

Trading

Transaktion

Transaktionskonto

Trend

Tull

Tunn aktie

Turn around

Tvistig fordran

Tvångsinlösen

UC

Underhandsförsäljning

Underkurs

Unit linked

Uppförandeskede

Upphandling

Upplupen ränta

Upplysningscentralen

Upplåning

Uppläggningsavgift

Uppsägning

Utbud

Utdelning

G Y A A


© Copyright Aktietips 2004 - 2021

Ekonominyheter
Aktieforum