Aktietips och Fondtips och Aktieforum

ordlistan på Aktietips.info


Sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21
Självdeklaration

Självfinansieringsgrad

Skatt

Skattebärare

Skattedeklaration

Skattekonto

Skattekontor

Skattesats

Skattetillägg

Skatteunderlag

Skuldebrev

Skuldkvot

Skuldsaneringslag

Sluten fond

Slutlig skatt

Socialavgifter

Solidariskt betalningsansvar

Soliditet

SOX

Spekulation

Split

Spotmarknad

Spread

SSE

Stagflation

Stamaktie

Statlig lönegaranti

Statsbudget

Statsobligationer

Statspapper

Statsskuldväxel

STIBOR

Stiftelse

Stop loss

Strejk

Strut

Styrränta

Stängning av option

Stängning av termin

Stödköp

Substansvärde

Subvention

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Swap

SWIFT

Synergieffekter

Synonymt med konkurs används i dagligt tal, eller

Sysselsatt kapital

Systerföretag

Säkerhet

G Y A A


© Copyright Aktietips 2004 - 2021

Ekonominyheter
Aktieforum