Aktietips och Fondtips och Aktieforum

ordlistan på Aktietips.info


Sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21
Repor

Reporänta

Reseavdrag

Restavgift

Resultat

Resultaträkning

Retentionsrätt

Reuterskärm

Revalvering

Revers

Revision

Revisor

Riksbanken

Riksgäldskontoret

Riksobligation

Riktad emission

Royalty

Rubber futures

Rulla option

Räkenskapsår

Ränta

Ränta på ränta effekten

Räntabilitet

Räntefond

Räntefot

Räntejustera

Räntejusteringsdag

Räntelagen

Räntemarginal

Räntepunkt

Ränterörlighet

Räntesats

Räntetrappa

Rörelsedrivande bolag

Rörelsekapital

Rörelseresultat

Rörlig ränta

Rörliga kostnader

SA skatt

Saldo

Saldobesked

Sambeskattning

SAX Stockholm automated exchange

SBI

SBI listan

Schablonmetoden

Serielån

Servitut

SINK

SIX

G Y A A


© Copyright Aktietips 2004 - 2021

Ekonominyheter
Aktieforum