Aktietips och Fondtips och Aktieforum

ordlistan på Aktietips.info


Sida 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Amorteringsbelopp

Anbud

Andelsvärde

Andrahandsmarknad

Annual closing

Annual dividend

Annual general meeting

Annual report

Annuitetslån

Anskaffningsvärde

Anstånd

Ansvarsfrihet

Ansvarsförbindelse

Ansvarsförsäkring

Apportegendom

Apportemission

Appreciering

Arbetslöshetsförsäkring

Arbitrage

Arvsskatt

Asked price

Assets

Association Sammanslutning

Assurans

Att ställa ut optioner

Attestera

Attract40

Auktion

Auktorisera

Autogiro

Avans

Avbetalningsköp

Avbetalningsplan

Avdragsrätt

Aviseringsavgift

Avista

Avkastning

Avkastningsfond

Avkastningskurva

Avkastningspapper

Avkastningsvärde

Avknoppning

Avräkningsnota

Avskrivning

Avslut

Avslutsdag

Avstämningsbolag

Avstämningsdag

Avstämningsdag Skattekonto

Avsättning

G Y A A


© Copyright Aktietips 2004 - 2021

Ekonominyheter
Aktieforum