Aktietips och Fondtips och Aktieforum

ordlistan på Aktietips.info


Sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Futures exchange

Fysisk person

Förbehållsbelopp

Förfallodag

Förlagslån

Förmånsrätt

Förmögenhet

Förmögenhetsförvaltning

Förmögenhetsskatt

Förpliktelser

Förseningsavgift

Förskott

Förskottsränta

Förtidslösa lån

Förvaltarberättelse

Förvaltarregistrering

Förvaltningsavgift

Förvaltningsbolag

Förvärvsinkomster

Förädlingsvärde

Gemensam marknad

Gemensamt konto

Generalindex

Generalstrejk

Genomsnittsmetoden

Giro

God banksed

Going public

Gold bullion

Gold debenture

Gold deposit

Gold standard

Goldcoins futures

Goodwill

Government bond

Government bond loan

Government loan

Government securities

Graderad rösträtt

Gross national product

Gross profit

Grossist

Growth fund

Grundavdrag

Grupphuvudman

Gåvoskatt

Gäldenär

Handelsavtal

Handelsbelopp

Handelsbolag

G Y A A


© Copyright Aktietips 2004 - 2021

Ekonominyheter
Aktieforum