Aktietips och Fondtips och Aktieforum

ordlistan på Aktietips.info


Sida 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Benchmarking

Benchmarks issues

Beneficium

Besittning

Beskattningsbar inkomst

Beskattningsår

Bestrida

Betalkort

Betalkurs

Betalningsanmärkning

Betalningsfastställelse

Betalningsföreläggande

Betalningsmedel

Betalningsplan

Betalningspåminnelse

Betavärde

Bid

Bid and offer

Bid price

Bill

Bill broker

Bill broking

Bill discount

Bindningstid

Blancokredit

Blancoöverlåtelse

Blandekonomi

Blandfond

Blankning

Blockad

Blue chips

BM Bäst möjligt

Bokföring

Bokföringsdag

Bokslut

Bokslutsdisposition

Bokslutsmetod

Bokslutsrapport

Bolag

Bolagsstämma

Bond

Bond broker

Bond coupon

Bond dept

Bond funds

Bond holder

Bond index

Bond indice

Bond issue

Bond loan

G Y A A


© Copyright Aktietips 2004 - 2021

Ekonominyheter
Aktieforum