Aktietips och Fondtips och Aktieforum

ordlistan på Aktietips.info


Sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21]
Utfärdad strut

Utlåning

Utmätning

Utmätning av lön

Uttagskort

V A Vinst per aktie

Valutaappreciering

Valutadag

Valutadepreciering

Valutakorg

Valutaoption

Valutatermin

Valutera

Venture capital

Venture capital company

Verifikation

Verksamhetsberättelse

VerksamhetslokalEn egendom eller del av en egendom

Verkställande direktör

Viktat Index

Villkorad skuld

Villkorsbilaga

Vinstdisposition

Volatil

Volatilitet

VP Avi

VP konto

VPC

Värdepappersfond

Växel

Växeldiskontering

Warrant

Working capital

Yield

Yieldkurva

Yngre aktier

Årsredovisning

Återbetalningsförmåga

Återköpsvärde

Ägarhypotek

Äldre aktier

Öppen aktiefond

Överbelåning

Överhypotek

Överkurs

Överköpt

Överskuldsätta

Översåld

Överteckning

Övertrassera

G Y A A


© Copyright Aktietips 2004 - 2021

Ekonominyheter
Aktieforum